حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. 22 شوال 1443 Wednesday, 25 May , 2022 ساعت ×
6 روز قبل

6 روز قبل

6 روز قبل

6 روز قبل

6 روز قبل

6 روز قبل

6 روز قبل

6 روز قبل

6 روز قبل

6 روز قبل

3 هفته قبل

3 هفته قبل

3 هفته قبل

3 هفته قبل

3 هفته قبل

3 هفته قبل

شـماره تمـاس 37837838 -0098-25
پسـت الـکترونیـکی info@islamasil.com
آدرس پسـتی جمهوری اسلامی ایران - استان قم - شهر مقدس قم